Po trzech kwartałach 2017 roku górnictwo węgla kamiennego wypracowało 1,6 mld zł zysku. Kopalnie przy spadku produkcji zwiększyły przychody o 22 proc. dzięki wzrostowi cen węgla.

Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że osiągnięte w tym roku wskaźniki finansowe są najlepsze od kilku lat. Według prognoz ARP wydobycie węgla oraz jego sprzedaż wyniesie w tym roku ok. 67 mln ton. Warto zaznaczyć, że sektor odnotował spadek wydobycia o ponad 3 mln ton i spadek sprzedaży o ok. 4,8 mln ton. Jednocześnie wzrósł import - m.in. z Rosji i - o ponad 2 mln ton.

Wydobycie węgla i jego sprzedaż w tym roku nie będą znacząco odbiegać od wyników roku ubiegłego, w którym wydobycie wyniosło 70,4 mln ton, natomiast sprzedaż kształtowała się na poziomie 73,1 mln ton.

Według ARP tegoroczne dobre wyniki sektora węglowego są przede wszystkim efektem restrukturyzacji górnictwa oraz znaczącej redukcji kosztów produkcji jak również wzrostu cen węgla.