Monika-Piatkowska_400

Monika Piątkowska
prezes zarządu Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. Była też stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji, zarówno centralnej jak i samorządowej. W latach 2003-2012 była szefem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta. W Ministerstwie Gospodarki była dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej oraz Rzecznikiem Ministra. Pełniła również funkcje członka zarządu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obecnie Członek Zarządu PMPG Polskie Media SA oraz Viceprezes Instytutu Rozwoju Kultury Polskiej. Członek Rady Marek Business Superbrands - Superbrands Polska. Od lat aktywnie promuje polskie marki i polską przedsiębiorczość w kraju i za granicą, szczególnie podczas misji inwestycyjnych i biznesowych (m.in. do krajów arabskich, Afryki Subsaharyjskiej, czy Ameryki Południowej, Indii) do krajów, w których polskie produkty i usługi, nie są jeszcze wystarczająco znane, a mogłyby z powodzeniem konkurować na tych rynkach, zdobywać wiernych klientów i odnosić sukcesy, promując jednocześnie markę „Polska”.

Marek Otawa
wiceprezes zarządu Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Deutsche Vermögensberatung AG w Niemczech na stanowisku Doradcy Finansowego, gdzie pracował do roku 1997. W latach 1997 – 1998 pracował w Banku Śląskim SA w Katowicach. Z branżą górniczą związany od 1998 roku. W roku 2007 rozpoczął współpracę z firmą Famur SA gdzie do roku 2012 pełnił funkcje członka zarządu i doradcy zarządu w takich spółkach jak Georyt, Fazos oraz niemieckiej spółce Dams GmbH. W roku 2012 podjął pracę w spółce Tech – Trading na stanowisku wiceprezesa zarządu. Do Grupy Famur wrócił w roku 2015. Wiązało się to jednocześnie z powrotem do pełnienia funkcji prezesa zarządu jednej ze spółek córek - Dams GmbH w Niemczech.

Artur Kozłowski
wiceprezes zarządu Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończone studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych, systemów mikrokomputerowych i baz danych oraz w zakresie zarządzania współczesną organizacją. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo badawczych, komercjalizacji ich wyników oraz pracach wdrożeniowych. Kierownik i główny wykonawca projektów badawczych, rozwojowych, celowych, strategicznych. Autor i współautor: urządzeń i systemów sterowania oraz monitorowania maszyn i urządzeń wdrożonych do przemysłu; zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów; kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych. Związany zawodowo z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Naukowo Przemysłowym EMAG. Uprawniony rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w grupie IX – urządzenia i sprzęt elektryczny. Członek m.in.: Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie KG PAN O/Katowice, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Zagłębia Węglowego), Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.