Bogdan Fiszer

Bogdan Fiszer
prezes zarządu Conbelts SA

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w KWK „Wesoła. W latach 1990 do 1995 reorganizował przedsiębiorstwa komunalne w Mysłowicach oraz współtworzył Netia SA. W roku 1995 wrócił do branży górniczej. Do 2003 pracował w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej SA na stanowisku dyrektora i wiceprezesa zarządu.
W 2003 r. został prezesem zarządu w firmie faktoringowej Eurofaktor SA. Od 2006 r. przewodniczący rady nadzorczej a od 2009 r. prezes zarządu Conbelts SA w Bytomiu.

Piotr Wojtas
dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Absolwent Politechniki Odesskiej i Politechniki Śląskiej. Ma 30-letni staż w pracy naukowo-badawczej. Współautor ośmiu patentów oraz kilkunastu systemów i urządzeń telekomunikacji górniczej. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w zakresie: BHP w górnictwie podziemnym, łączności przewodowej i telekomunikacyjnej oraz elektryfikacji w górnictwie. Posiada stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia. Jest członkiem sekcji górniczych Polskiej Akademii Nauk oraz redaktorem naczelnym miesięcznika Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa.

Zdzisław Andrzej Bik
prezes zarządu, dyrektor naczelny Grupy Kapitałowej FASING SA

Ukończył Akademię Ekonomiczną. W 1986 roku rozpoczął działalność gospodarczą i założył Karbon 2 Sp. z o. o. Zajmując się handlem, jednocześnie był związany z produkcją, przede wszystkim skupiając się na produkcji urządzeń dla przemysłu górniczego. Od 2001 roku jest prezesem zarządu FASING-u. W 2006 roku otworzył produkcję łańcuchów w Chinach. Współpracuje z Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Głównym Instytutem Górniczym. Z chwilą objęcia stanowiska prezesa FASING-u, rozpoczął intensywną działalność eksportową spółki.

Józef Duda
prezes zarządu Patentus SA

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi oraz kursy w zakresie zabezpieczeń wierzytelności i podstaw zarządzania jakością. Karierę zawodową rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie, gdzie pracował do 1996 r. jako funkcjonariusz sekcji kryminalnej, a następnie jej kierownik oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji. W okresie od 1989-2002 r. był pełnomocnikiem firmy Juma .W latach 1995-2001 był pełnomocnikiem firmy Patentus s.c., a od 2002r. prokurentem Patentus M. Duda i Spółka Sp.J. Od 2001 r. jest prezesem zarządu Patentus SA.

Piotr Stangrett
dyrektor ds. finansowych Grupy Kapitałowej FASING SA

Ukończył Studia Master - École Supérieure de Commerce w Tuluzie, Studia Inżynierii Finansowej i Bankowości w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, studia w zakresie Strategii Finansowych w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz studia na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankowości inwestycyjnej w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA, w Pionie Operacji Pieniężnych i Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA oraz w Departamencie Skarbu CitiBanku. Jest członkiem Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 26 lat jest negocjatorem inwestycyjnym.

Ireneusz Tomecki
zastępca prezesa ds.operacyjnych w FAMUR SA.

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Marketingu, według programu MBA, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
W latach 1986–1993 był pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej. Od 1993 r. do 2008 r. pracował w bankowości . 
Od 2008 roku związany jest z Grupą FAMUR, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu Famur International Trade S A, dyrektora finansowego FAMUR SA oraz wiceprezesa zarządu ds. handlowych. Od 2013 r. jest zastępcą prezesa ds. operacyjnych w FAMUR SA. Od marca do grudnia 2010 r. był prezesem zarządu PEMUG SA. natomiast od 2008r. do 2013r. członkiem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SILESIA SA.

Przemysław Małecki
właściciel Grupy Marat

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył kursy w zakresie coachingu, prezentacji w biznesie oraz interpretacji sprawozdań finansowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku. Jest właścicielem spółek Marat Rybnik, Elrow i Wanar należących do Grupy Marat. Prowadzi nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem spółek tworzących Grupę, opracowuje plany ekonomiczne i inwestycyjne. Prowadzi nadzór nad wdrażaniem procesów technologicznych oraz nowych rozwiązań i narzędzi wspomagających funkcjonowanie firmy.