Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – Innovo jest nowym związkiem pracodawców, zrzeszającym firmy z polskim kapitałem, które działają na rzecz szeroko rozumianego przemysłu wydobywczego.

W skład organizacji wchodza takie firmy, jak Kopex, Famur, Conbelts Bytom, Carboautomatyka, Emag, Fasing, Marat, Patentus, czy FTT Wolbrom. Wkrótce dołączą kolejne podmioty.

– Innovo skupia firmy, które z sobą konkurują na rodzimym rynku, ale są świadome tego, że warto połączyć siły w celu osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów na rynkach zagranicznych, takich jak Chiny, Australia, Indie czy Brazylia- podkreśla Monika Piątkowska, prezes Innovo. –  Ekspansja zagraniczna może być jeszcze bardziej skuteczna dzięki połączeniu potencjału.

Zrzeszone w organizacji firmy mają wspólny cel, jakim jest budowanie wizerunku polskiej marki wydobywczej. Innovo, jak zaznacza Monika Piątkowska, zamierza podejmować działania zmierzające zarówno do zwiększenia konkurencyjności zrzeszonych firm na rynku międzynarodowym, jak i mocnej promocji polskiej myśli technicznej i technologicznej za granicą.

Związek będzie wspierać zrzeszone w nim firmy w ich ekspansji zagranicznej oraz w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez innowacje. Zamierza m.in. świadczyć usługi doradztwa prawnego, prowadzić działania o charakterze marketingowym, zajmować się kwestiami pozyskiwania źródeł finansowych na innowacje oraz intensyfikację działań eksportowych. Będzie również angażować się w imprezy wystawiennicze oraz organizować spotkania z przedstawicielami administracji państwowej. Prowadzone będą również warsztaty i szkolenia.

– Celem jest zwiększenie  możliwości do realizacji znaczących inwestycji na rynkach zagranicznych – dodaje Monika Piątkowska. – Firmy są świadome tego, że trzeba otworzyć sobie możliwość startowania po większe projekty, które wcześniej były dla pojedynczych firm niedostępne.Nasze firmy kooperujące z przemysłem wydobywczym są już rozpoznawalnymi markami o międzynarodowym zasięgu. Warto ten atut wykorzystać.

Innovo zamierza także być partnerem w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa. Potencjał firm, które zrzesza organizacja, jest olbrzymi. Przedsiębiorstwa dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem. Mają w swej ofercie innowacyjne rozwiązania dedykowane branży wydobywczej.

Zrzeszone w związku firmy  mocno  kooperują z górnictwem od wielu lat. Firmy te przeszły głęboką restrukturyzację i unowocześniły produkcję, poprawiły swą wydajność i konkurencyjność – stały się nowoczesne i innowacyjne. Mogą z powodzeniem wesprzeć procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie.
-Warto zaznaczyć, że restrukturyzując polskie górnictwo należy mieć na uwadze nie tylko producentów węgla, ale również cały szereg firm produkujących oraz świadczących usługi na rzecz kopalń.Te firmy dysponują ogromnym potencjałem, który powinien być rozwijany zarówno na krajowym rynku, jak i na rynkach zagranicznych – podsumowuje Monika Piątkowska.

Renata Dudała