– Nowoczesne górnictwo może stanowić ważny element budowy międzynarodowych relacji gospodarczych. Współpraca polskich i indyjskich firm to szansa na rozwój dla przedsiębiorców z obydwu krajów - mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii podczas Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się pod koniec listopada 2017 r. w New Delhi. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci rządów obu państw oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki.

Dzięki konsekwentnie prowadzonej restrukturyzacji górnictwo jest perspektywiczną gałęzią polskiej gospodarki. – W trakcie ostatnich dwóch lat udowodniliśmy, że na górnictwie można zarobić - podkreślał wiceminister Tobiszowski. – Dzięki naszym działaniom jest to dziś jeden z tych sektorów polskiej gospodarki, przed którymi rysują się perspektywy rozwoju. To stanowi fundament do zacieśniania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, działającymi w tym sektorze, a partnerami z zagranicy, również z Indii. 

W trakcie forum została podpisana deklaracja woli współpracy w dziedzinie sektora urządzeń górniczych i wydobywczych przez przedstawicieli firm z obu państw. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz”- łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych. 

Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego dzięki podpisaniu umów będzie możliwe promowanie usług i inwestycji w sektorze węglowym. – Ułatwi nam to także lepsze poznanie zagadnień energetycznych związanych z węglem oraz skuteczniejszą wymianę informacji na temat technologii, ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie, badania, współpracę techniczną oraz rozwój czystych technologii węglowych - dodał wiceminister Tobiszowski. – To szansa na rozwój i korzyści dla obu stron. To także kolejny sygnał, że polskie marki sektora górniczego, stają się rozpoznawalne na świecie oraz doceniane za wysoką jakość.