W trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017” FAMUR zaprezentował wspólną ofertę produktów i usług integrujących się Grup FAMUR i KOPEX. Portfolio nowego podmiotu, opierające się na połączonych potencjałach obu spółek, stanowić będzie podstawę do dalszej intensyfikacji programu ekspansji zagranicznej Go Global realizowanego przez Grupę FAMUR.

Podczas targów w Katowicach Grupa FAMUR zaprezentowała się wspólnie z firmą Kopex. To efekt trwającej konsolidacji branży okołogórniczej w Polsce, której głównym celem jest połączenie potencjałów obu spółek. W ostatnich miesiącach FAMUR, wraz ze swoim właścicielem, spółką TDJ, prowadził intensywne działania integrujące Kopex z Grupą FAMUR. Przeprowadzono restrukturyzację Grupy Kopex, a także spłacono część zadłużenia spółki. W czerwcu br. FAMUR objął pakiet kontrolny akcji Kopex SA. Obecnie trwają prace nad koncepcją reorganizacji procesów produkcyjnych, jak również wykorzystaniem efektów synergii w ramach m.in. sprzedaży, kooperacji, logistyki oraz innych funkcji centralnych. Formalne zakończenie integracji planowane jest w pierwszej połowie 2018 roku, natomiast pierwsze efekty połączenia potencjałów obu spółek FAMUR chce uzyskać do końca 2017 roku.

– Dążymy do tego, by na początku przyszłego roku dysponować w pełni zrestrukturyzowanym i dobrze zorganizowanym podmiotem, który będzie dysponować kompleksowym portfolio maszyn górniczych i usług, opartym o dotychczasowe potencjały zarówno Famuru, jak i Kopeksu – podkreśla Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA. – Celem konsolidacji jest budowa silnego, polskiego podmiotu, który łącząc wiedzę, doświadczenia oraz zasoby obu spółek, będzie gotowy do całościowej realizacji projektów inwestycyjnych w branżach wydobywczej i energetyczno-przeładunkowej. Chcemy być gotowi do walki o kontrakty na całym świecie i dalej realizować oraz intensyfikować program ekspansji zagranicznej Go Global, będący podstawą rozwoju spółek należących do Grupy FAMUR.

Grupa FAMUR jest największą grupą producentów maszyn górniczych w regionie, zarówno w segmencie underground, jak i surface. Oferuje kompletne systemy dla górnictwa, transportu, przeładunku i energetyki.  Dzięki integracji z Kopeksem chce przekształcić się w polskiego czempiona, który będzie gotowy do realnej konkurencji na całym świecie z globalnymi potentatami branży okołogórniczej. W 2016 roku spółki Grupy wypracowały łącznie ponad miliard zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęły zysk netto w wysokości 93,8 miliona zł. W tym czasie przychody osiągnięte z kontraktów realizowanych za granicą stanowiły blisko 30% łącznych, skonsolidowanych przychodów.

– Zmieniamy w Famurze orientację z rynku krajowego na rynki zagraniczne – dodaje Mirosław Bendzera. – Będziemy dążyć do tego, by w ciągu pięciu najbliższych lat zwiększyć skalę przychodów eksportowych do 50%. To wyzwanie dla naszej Grupy, które chcemy realizować m.in. poprzez uwolnienie synergii przychodowych i kosztowych płynących z integracji z Kopeksem. Jestem przekonany, że dzięki temu będziemy zdolni do jeszcze efektywniejszej konkurencji ze światowymi potentatami w branży okołogórniczej.

Równolegle z realizacją strategii Go Global, FAMUR skupia się na wsparciu procesu zwiększania efektywności polskich kopalń. W Grupie FAMUR prowadzona jest także konsolidacja rynku maszyn dla górnictwa odkrywkowego i rozwiązań dla branży systemów transportowych. W ramach spółki FAMUR FAMAK SA, FAMAK integrując rynek w segmencie surface, zbudował znaczący potencjał projektowy. Dzięki konsekwentnie uzupełnianym mocom wytwórczym FAMAK posiada potencjał i zasoby do kompleksowej realizacji inwestycji od projektu, poprzez produkcję sprzętu we własnych zakładach, jego dostawę, montaż i uruchomienie, aż po pełną obsługę serwisową. Na tym fundamencie spółka rozwija się w kraju i za granicą. Jest obecna we wszystkich trzech kluczowych, obecnie realizowanych inwestycjach energetycznych w Polsce, a jej aktualny backlog przekroczył wartość 600 mln złotych.