Węglokoks i Uniwersytet Śląski dla rozwoju nauki i biznesu

Realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów Uczelni, ale przede wszystkim transfer wiedzy między nauką a biznesem – to główne założenia podpisanej w Katowicach umowy o współpracy pomiędzy Węglokoksem SA a Uniwersytetem Śląskim. – Chcielibyśmy, aby polska myśl naukowa aktywnie wspierała dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej … Więcej

FAMUR oraz Polski Fundusz Rozwoju rozpoczynają współpracę

FAMUR SA i Polski Fundusz Rozwoju SA za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych FIZAN podpisały umowę o wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności spółki z Grupy FAMUR jest finansowanie strategicznych inwestycji z punktu widzenia modernizacji sektora górniczego i energetycznego. Są one realizowane przez krajowe spółki wydobywcze. Pośrednio projekt przyczyni … Więcej

Górnictwo perspektywiczną gałęzią gospodarki

– Nowoczesne górnictwo może stanowić ważny element budowy międzynarodowych relacji gospodarczych. Współpraca polskich i indyjskich firm to szansa na rozwój dla przedsiębiorców z obydwu krajów – mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii podczas Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się pod koniec listopada 2017 r. w New Delhi. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci rządów obu państw oraz przedstawiciele świata biznesu … Więcej

966 mln zł przychodów Grupy FAMUR po trzech kwartałach 2017 roku

Po dziewięciu miesiącach 2017 roku Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 966,4 mln zł, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 62,8 mln zł, a EBITDA wyniosła 196 mln zł. Grupa FAMUR konsoliduje wyniki Grupy KOPEX od lipca 2017 r. W … Więcej

Zysk górnictwa

Po trzech kwartałach 2017 roku górnictwo węgla kamiennego wypracowało 1,6 mld zł zysku. Kopalnie przy spadku produkcji zwiększyły przychody o 22 proc. dzięki wzrostowi cen węgla. Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że osiągnięte w tym roku wskaźniki finansowe są najlepsze od kilku lat. Według prognoz ARP wydobycie węgla oraz jego sprzedaż wyniesie w … Więcej

INNOVO wspiera firmy w ekspansji zagranicznej

Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu Innovo wspólnie z partnerem zewnętrznym organizuje misję gospodarczą do Zambii, która odbędzie się w dniach 20-27 listopada 2017. Wyjazd przeznaczony jest dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku zambijskim. Kulminacyjnym punktem programu jest uczestnictwo w konferencji SensXAfrica w dniach 23-24 listopada. Na konferencji będzie możliwość spotkania z przedstawicielami … Więcej

FAMUR zacieśnia współpracę na rynku polskim

 Spółka dostarczy sprzęt do oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 74 mln zł netto.   FAMUR złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Polską Grupę Górniczą, którego przedmiotem jest leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych. W ramach zamówienia FAMUR samodzielnie zrealizuje zadania, zgodnie z … Więcej

Kolejny kontrakt Famuru w Kazachstanie

FAMUR SA dostarczy kompleks ścianowy do kopalni Tenteskaya w Kazachstanie. To kolejne zamówienie, które spółka będzie realizować dla koncernu JSC Arcelormittal Termirtau. Przewidywany termin dostawy to pierwsze półrocze 2018 r. Wartość kontraktu wyniesie ok. 81 mln zł.  Kazachstan stanowi dla Famuru jeden z istotnych kierunków ekspansji zagranicznej. Od kilkudziesięciu lat spółki Grupy dostarczają rozwiązania dla … Więcej

FAMUR: integracja z Kopeksem i rozwój zagraniczny

W trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017” FAMUR zaprezentował wspólną ofertę produktów i usług integrujących się Grup FAMUR i KOPEX. Portfolio nowego podmiotu, opierające się na połączonych potencjałach obu spółek, stanowić będzie podstawę do dalszej intensyfikacji programu ekspansji zagranicznej Go Global realizowanego przez Grupę FAMUR. Podczas targów w Katowicach Grupa FAMUR … Więcej

Bartosz Bielak wiceprezesem Famuru

Rada Nadzorcza Famur SA powołała Bartosza Bielaka z dniem 1 września 2017 r. do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie Rada ustaliła, że liczba członków zarządu zwiększa się z 5 do 6. Bartosz Bielak jest jednocześnie wiceprezesem Kopex SA. Bartosz Bielak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej Warszawie. … Więcej