Rada Nadzorcza Famur SA powołała Bartosza Bielaka z dniem 1 września 2017 r. do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu. Jednocześnie Rada ustaliła, że liczba członków zarządu zwiększa się z 5 do 6. Bartosz Bielak jest jednocześnie wiceprezesem Kopex SA.

Bartosz Bielak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej Warszawie. Ponadto: ACCA –The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK; Financial Risk Manager – Global Association of Risk Professionals (GARP) member; Certified Internal Auditor  - Institute of Internal Auditors member.

Od 2001 r. do 2013 r. zatrudniony w PwC Polska na stanowiskach od konsultanta do dyrektora odpowiedzialnego za szerokie spektrum projektów doradczych. Od roku 2013 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. W okresie od 20 maja 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Bartosz Bielak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Kopex SA oddelegowanego 14 września 2016 r. do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Od 16 grudnia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Kopex SA, oraz zasiada w organach zarządczych i nadzorujących spółek należących do Grupy Kopex.