Innovo.
Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu skupia czołowych polskich producentów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw wydobywczych.

 
Ochrona prawna

Doradztwo prawne, ekonomiczne i organizacyjne, pozyskiwanie skutecznych zabezpieczeń realizowanych kontraktów – krajowych i zagranicznych.

Wsparcie informatyczne

Wsparcie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Reprezentacja

Reprezentowanie członków Związku przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Wsparcie sprzedaży

Pomoc w pozyskaniu kontrahentów poprzez kojarzenie firm polskich i zagranicznych. Wzmocnienie wizerunku marki oferowanych produktów w kraju i za granicą.

Zdobywanie rynków

Doradztwo w wyborze i otwieraniu nowych, zagranicznych rynków zbytu oraz rozszerzenie rynku wewnętrznegodoradztwo w wyborze i otwieraniu nowych, zagranicznych rynków zbytu oraz rozszerzenie rynku wewnętrznego.

Wrost innowacyjności

Pozyskiwanie środków finansowych na innowacje i wzrost konkurencyjności oraz rozwój eksportu.

 

Innovo

Podejmujemy działania zmierzające zarówno do zwiększenia konkurencyjności zrzeszonych firm na rynku międzynarodowym, jak i mocnej promocji polskiej myśli technicznej i technologicznej za granicą.

 

Innowacyjne przedsiębiorstwa z polskim kapitałem.